រូបមន្តទឹកដោះគោម្សៅសម្រាប់កុមារអាយុចាប់ពី២៤ខែឡើង (Growing-up Milk)
រូបមន្តទឹកដោះគោម្សៅសម្រាប់កុមារអាយុចាប់ពី២៤ខែឡើង (Growing-up Milk)

កំណត់សំគាល់សំខាន់៖ គ្មានអ្វីប្រសើរជាងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយតែមួយមុខគត់រហូតដល់អាយុ៦ខែ និងបន្តការបំបៅទឹកដោះម្តាយរហូតដល់អាយុ២ឆ្នាំ ឬលើសឡើយ។

ផលិតផល

ធនធានរបស់យើងនៅជុំវិញពិភពលោកមានកម្រិត ហើយយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែចាត់ទុកភពផែនដីដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យើងដោយការគោរព។ ក្នុងនាមជាអ្នកផលិតអាហារទារក យើងចាត់ទុកវាជាកាតព្វកិច្ចពិសេសរបស់យើងក្នុងការបន្សល់ទុកនូវពិភពលោកដ៏ស្រស់បំព្រងមួយសម្រាប់កុមារតូចៗ និងទារកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលនិរន្តរភាពតែងតែដើរតួនាទីពិសេសនៅក្នុងផលិតផលរបស់យើង។

Showing all 2 results

Showing all 2 results